Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Χ. Χατζῆ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Χ. Χατζῆ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Πορεία ἱερή - Χ. Χατζῆ


Πορεία ἱερή 

Στή φωτιά τῶν σκληρῶν πειρασμῶν μου, 
στό σκοτάδι πού ζώνει τή γῆ, 
ἡ καρδιά λαχταρᾶ τήν εἰρήνη, 
τῆς χαρᾶς τήν αἰώνια πηγή.

Μές τοῦ Θεοῦ μου τήν πλατειά ἀγκαλιά 
ἑνώνω τά χέρια μου μ' ἀδέλφια πολλά
καί ξεκινάω μιά πορεία ἱερή, 
πύλη βρίσκω τ' οὐρανοῦ στή γῆ.

Ἡ αἰώνια ἀλήθεια χαρίζει 
στήν καρδιά λευτεριᾶς πλατυσμό. 
Μάρτυρες κι ἅγιοι μέ ἐμπνέουν 
γιά ἀγώνα καί ἡρωισμό. 

Μές στοῦ Θεοῦ μου...

Χ. Χατζῆ 

Πηγή: Πνευματικές Ὠδές β' , Χριστιανική Ἐλπίς, σελ. 71