Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σοφία Χατζηευφραιμίδου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σοφία Χατζηευφραιμίδου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Δόξα στόν Δημιουργό - Σοφία Χατζηεφραιμίδου


Δόξα στόν Δημιουργό 

Θά 'θελα νά 'μουν πουλάκι 
καί νά πέταγα ψηλά, 
νά τό τραγουδοῦσα σ' ὅλους 
δυνατά κελαηδιστά:
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι αἰνεῖτε
τόν ἅγιο Δημιουργό, 
γῆ καί οὐρανός ἄς ψάλλουν 
δοξολογία στόν Θεό. 

Ἄν δέν εἶμαι ὅμως πουλάκι, 
ἡ καρδιά μου ἔχει φτερά, 
μέ τό δικό της καρδιοκτύπι 
πάντα αὐτόν θά τραγουδᾶ. 
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι αἰνεῖτε
ἀπ' τήν καρδιά σας τόν Θεό
«ἐν ψαλτηρίῳ, ἐν κιθάρᾳ, 
ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ».

Κύριέ μου, μέ ποιό τρόπο 
νά σοῦ πῶ «εὐχαριστῶ»; 
Τό πιό τρανό δοξαστικό μου 
θά 'ναι αὐτό πού δέν θά πῶ. 
Μέ ποιά λόγια, μέ ποιά ἔργα, 
ποιό τραγούδι, ποιό ψαλμό; 
Ἰησοῦ μου, δέν χορταίνω 
πάντα αὐτό νά τραγουδῶ. 

Σοφία Χατζηεφραιμίδου

Πηγή: Πνευματικές Ὠδές β' , «Χριστιανική ἐλπίς», σελ. 132-133.


Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Ἔλα κι ἐσύ - Σοφία Χατζηευφραιμίδου


Ἔλα κι ἐσύ 
Ἄν θές νά εἶσαι νικητής 
μέσα στίς μάχες τῆς ζωῆς, 
ἔλα κι ἐσύ νά στρατευτεῖς
μές στή στρατεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· 
δύναμη, κραταίωμα τ' ὅπλο τοῦ σταυροῦ. 

Μ' ἀνδρειωμένο φρόνημα, 
στήν ἔπαλξη μ' ἐγρήγορση· 
καμιά συνθηκολόγηση!
Πύλες ἀφρούρητες νά μήν ἀφήσουμε, 
ἀδιάκοπα ὁ ἐχθρός πολιορκεῖ. 

Τά χέρια ἄς σφίξουμε μαζί, 
καί μέ ἀπόφαση ἱερή, 
νά γίνουμε σταυραετοί. 
Ἀδέσμευτοι πάντα ἀπ'τοῦ κόσμου τά δεσμά, 
ἀδούλωτοι ἀπ' τῆς ἁμαρτίας τή σκλαβιά. 

Σοφία Χατζηευφραιμίδου 

Πηγή: Πνευματικές Ὠδές β', «Χριστιανική Ἐλπίς», σελ. 86-87.