Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μοναχὸς Γεράσιμος Ἁγιορείτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μοναχὸς Γεράσιμος Ἁγιορείτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Κυριακὴ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς - ὝμνοιἈπολυτίκιον.  
Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ὁ πανσόφους, τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 
καὶ δι' αὐτῶν, τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 
Φιλάνθρωπε δόξα σοι.


Κοντάκιον.
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, 
διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· 
ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, 
εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε· 
καὶ συμφώνως δοξάζομεν 
τὸ Πανάγιον Πνεῦμα. 

Μεγαλυνάριον. 

Ἐν πυρίναις γλώσσαις τοῖς Μαθηταῖς, 
ἐν τῷ ὑπερῴω, ὡς ὑπέσχου ἐκ τοῦ Πατρός, 
ἔπεμψας Σωτήρ μου, τὸ συμφυές σου Πνεῦμα, 
καὶ τούτους τῆς σῆς δόξης, ῥήτορας ἔδειξας. 


Γεράσιμος Μοναχὸς Μικραγιαννανίτης 
Ὑμνογράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Πηγή: Νέος Ἑνιαύσιος στέφανος, Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου,Σκήτη Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, σελ. 468-469.

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Στόν φύλακα ἄγγελό μου - Μοναχός Γεράσιμος Ἁγιορείτης


Στόν φύλακά ἄγγελό μου

Φύλακά ἄγγελε προστάτη, 
πού κοντά μου τριγυρνᾶς, 
μή καθόλου μέ ἀφήνῃς, 
μή καθόλου μέ ξεχνᾶς.

Μή μ' ἀφήνης μοναχό μου· 
ἄκουσε τήν προσευχή μου
τούτη ὥρα, πού σοῦ στέλνει
ἡ ἀδύνατη ψυχή μου. 

Ὡσάν ἄνθρωπος, ναί, κάνω
κάποιες σκέψεις σφαλερές
κι ἀπό ἄγνοια καί πλάνες 
κάνω πράξεις βλαβερές. 

Σύ προστάτης, ἄγγελέ μου, 
φύλαττέ με πιά πολύ, 
ἀπό τῶν κακῶν ἀγγέλων 
τήν κακή τους προσβολή.

Κι ἄν σέ ἔχω, ἄχ! λυπήσει
μέ ἁμαρτωλές μου πράξεις, 
σοῦ ζητῶ τώρα συγγνώμη
καί αὐτές νά τίς ξεχάσης. 

Πάντα, σύ, νά μέ φυλάττης, 
σάν προστάτης μου καλός, 
ἄγγελέ μ' ἀγαπημένε, 
σέ θερμοπαρακαλῶ. 

Μοναχός Γεράσιμος Ἁγιορείτης 

Πηγή: «Ὁ Ποιμήν ὁ Καλός», Γερασίμου Μοναχοῦ, σελ. 29-30.

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Ὁ Πανάγαθος Θεός - Μοναχός Γεράσιμος Ἁγιορείτης


Ὁ Πανάγαθος Θεός

Ποιός μᾶς φέρνει τήν ἡμέρα
μέ τόν ἥλιο καί τό φῶς
καί μᾶς δίνει τήν ἐλπίδα; 
- Ὁ Πανάγαθος Θεός!

Ποιός γιά μᾶς ἔχει φυτεύσει
ποικιλία τῶν ἀνθῶν, 
φυτά, δέντρα καρποφόρα;
 - Ὁ Πανάγαθος Θεός!

Ποιός φροντίζει νά μᾶς τρέφῃ, 
δίνοντας μας πιά τό βιός
καί βρισκόμαστε στή ζήση; 
 - Ὁ Πανάγαθος Θεός!

Ποιός δέ μᾶς ἀφήνει μόνους, 
εἶναι φίλος μας πιστός
καί μεγάλος μας προστάτης; 
- Εἶν' ὁ Πλάστης μας Χριστός!

Ποιός μᾶς φέρνει στή ζωή μας
κι ἀπ' τό σκότος εἰς τό φῶς
καί τό νοῦν πιά μᾶς φωτίζει; 
- Μόνο ὁ καλός Θεός!

Μοναχός Γεράσιμος Ἁγιορείτης 

Πηγή: Ὁ Ποιμήν ὁ Καλός, Γερασίμου Μοναχοῦ, Ἅγιον Ὄρος, σελ. 22-23.