Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ι. Φ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ι. Φ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Ἀληθινή χαρά - Ἰ. Φ.


Ἀληθινή χαρά

Ἄν δέ θές χαρά πού νά τελειώνει 
γιά μιά ὁλόκληρη ζωή, 
κι ἄμα θές ἡ ἀγάπη νά σ' ἑνώνει
μέ τήν κάθε ἀνθρώπινη ψυχή. 

Τότε μάθε πώς ἕνας εἶν' ὁ δρόμος 
πού θά σέ βγάλει ἐκεῖ πού εἶναι τό φῶς· 
πώς ὁ Χριστός γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους
εἶν' ἡ ζωή, ἡ ἀλήθεια κι ἡ ὁδός. 

Ἄν δυό φλόγες ἔχεις μές στά στήθια, 
τήν πίστη καί τήν ἀρετή, 
κι ἄν σημαία θέλεις τήν ἀλήθεια
γιά τίς μάχες σέ τούτη τή γῆ. 

Τότε τόν ξέρεις, ἕνας εἶν' ὁ δρόμος 
πού θά σέ βγάλει ἐκεῖ πού εἶναι τό φῶς· 
πώς ὁ Χριστός γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους
εἶν' ἡ ζωή, ἡ ἀλήθεια κι ἡ ὁδός. 

Ἄν σ' αὐτό τό πέλαγος τοῦ κόσμου
καί μές στά βάσανα τῆς γῆς, 
μέ τή λάμψη πού αὐτός σοῦ δίνει 
τούς ἀνθρώπους θέλεις νά ὁδηγεῖς. 

Τότε πές τους πώς ἕνας εἶν' ὁ δρόμος 
πού θά τούς βγάλει ἐκεῖ πού εἶναι τό φῶς· 
πώς ὁ Χριστός γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους
εἶν' ἡ ζωή, ἡ ἀλήθεια κι ἡ ὁδός.

Ἰ. Φ. 

Πηγή: Πνευματικές Ὠδές Β', Χριστιανική ἐλπίς, σελ. 138-139.