Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ιερεύς Βασίλειος Μπάμιας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ιερεύς Βασίλειος Μπάμιας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Εἰς τήν σεπτήν εἰκόνα τῆς Παναγίας - Ἱερεύς Βασίλειος Μπάμιας


Εἰς τήν σεπτήν εἰκόνα τῆς Παναγίας 

Βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ, ἔχεις μεγάλη χάρι
ἔχομε τήν εἰκόνα σου, στολίδι καί καμάρι. 

Μέ τόν Χριστόν στήν ἀγκαλιά, ὡς ρόδον μυροβόλον, 
πού σκόρπισε τήν εὐωδιά καί φῶς στόν κόσμον ὅλον. 

Συχνά τήν ἀσπαζόμεθα καί τήν σιγομιλοῦμε,
Σύ ἀοράτως Δέσποινα ἀκούεις, ὅ,τι κι ἄν ποῦμε
καί μᾶς χαρίζεις ἀγαθή, τά ὅσα σέ ζητοῦμε. 

Καί εἰς τήν ἄλλην μας ζωή Παρθένε σάν διαβοῦμε, 
στό φοβερόν Κριτήριον, πού μέλλει νά κριθοῦμε, 
συνήγορον καί βοηθόν, προστάτιν νά σ' εὑροῦμε.
Παπα-Βασίλης
Μόρια - Μυτιλήνης

Πηγή: Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου, «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Τεῦχος 19, σελ. 279.

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Ἄνοιξε τήν καρδιά σου - π. Βασίλειος Μπάμιας


Ἄνοιξε τήν καρδιά σου

«ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω·  ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ' αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ' ἐμοῦ» (Ἀποκαλ. 3,20).Καινή Διαθήκη, σελ. 985.

Ψυχή μου ἄνοιξε πλατειά τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς σου 
νά ἔλθῃ μέσα ὁ Χριστός ἡ θεία συντροφιά σου. 

Ἄκουσε πώς ἐπίμονα κρούει καί περιμένει 
νά τοῦ ἀνοίξῃς πρόσχαρα κοντά σου γιά νά μείνῃ. 

Ἄνοιξε τήν καρδιά σου ἐντός νά κατοικήσῃ
τό θέλει τό ἐπιθυμεῖ μαζί σου νά δειπνήσῃ.

Ὅταν εἰσέλθῃ ὁ Χριστός ἐντός σου γιά νά μείνῃ
ἡ πηλινη καρδία σου θρόνος λαμπρός θά γίνῃ. 

Θά φύγουν, θά ξεριζωθοῦν τ' ἀγκάθια καί τά φείδια
καί θά φυτρώσουν ἀνθηρά τῆς ἀρετῆς στολίδια. 

Θά σέ λαμπρύνῃ ὁ Χριστός ὡς ἥλιος θά λάμψῃς
τούς ἀοράτους σου ἐχθρούς ὡς κεραυνός θά κάψῃς.

Χριστέ μου δέομαι ἐλθέ μέσ' τήν πτωχή καρδιά μου
καί ζῶν καί μετά θάνατον νά εἶσαι συντροφιά μου.

Καρδιά πού ἔχει τόν Χριστόν ποτέ δέ θ' ἀποθάνῃ 
στούς οὐρανούς πάντα θά ζῇ μέ φωτεινό στεφάνι!

Εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἱερεύς Βασίλειος Μπάμιας 
Μόρια Μυτιλήνης 

Πηγές: Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, ἐμεῖς εἴμαστε μαζί του; «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» σελ. 69.

& mariapmp.blogspot.gr

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Ἔχει ὁ Θεός - π. Βασίλειος Μπάμιας


Ἔχει ὁ Θεός 

«...ἐμβλέψατε εἰς  τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ... καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς αὐξάνει...» (Ματθ. ς' 26-28) 2 ἀποσπασματα.

Δές  τά πουλάκια τοὐρανοῦ καί τοῦ ἀγροῦ τά κρίνα. 
Ὅλα τά τρέφει ὁ Θεός καί μεριμνᾷ γιά 'κεῖνα. 

Εἶσαι πτωχός; ἤ ὀρφανός; χήρα; ἀργός; ἤ πάσχεις; 
Ἔχε ἐλπίδα στόν Θεόν ποτέ σου δέν θά χάσῃς.

Ἐπ' ἀγαθούς καί πονηρούς τόν ἥλιο ἀνατέλλει.
Ἐπί ἀπίστων καί πιστῶν βροχοῦλα ἀποστέλλει.

Ὅσα πικρά στόν βίον μας μᾶς θλίβουν, μᾶς ταράσσουν. 
Ὠς μαῦρα νεφελώματα θά φύγουν, θά περάσουν. 

Εἶναι Θεός τῶν οἰκτιρμῶν παντός καλοῦ αἰτία. 
Ἐκ τοῦ πικροῦ βγάζει γλυκύ καί φῶς ἀπ' τή σκοτία. 

Κύριος τῶν δυνάμεων τό πᾶν ὁρᾷ κι' ὁρίζει. 
Ἄν θέλῃ καίει μέ νερό καί μέ φωτιά δροσίζει. 

Εἰς τούς γνησίους δούλους του ἔχ' ὁ Θεός κρυμμένα. 
Θεῖα ἀνέλπιστα πολλά δῶρα χαριτωμένα. 

Σέ κάθε πίκρα τῆς ζωῆς σέ κάθε λύπης βέλος. 
Ἐλπίδα ἔχε στόν Θεόν θά λάβουν καλόν τέλος. 

Εἰς τάς ἀποτυχίας σου ἄνω νά καταφεύγῃς. 
Ποτέ μήν ἀπελπίζεσαι ἔχ' ὁ Θεός νά λέγῃς.

Εἰς δόξαν Θεοῦ καί παρηγορίαν
τῶν χριστιανῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. 
 
Ἱερεύς Βασίλειος Μπάμιας 
Μόρια Μυτιλήνης 

Πηγή: Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, ἐμεῖς εἴμαστε μαζί του; «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» σελ. 75.