Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ζωὴ Καρέλλη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ζωὴ Καρέλλη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Στὸ εἰκονοστάσι - Ζωὴ Καρέλλη

 
Στὸ εἰκονοστάσι

Σεμνὴ καὶ αὐστηρότατη, ὡς πρέπει
στὴ μέγιστη δόξα της,
ἀκόμα τὴν ἀδεξιότητα κρατοῦσα παιδίσκης,
ἐνῷ κάθεται στὸ θρονὶ
καὶ στὴν ἀγκάλην ἔχει
Παιδίον νέον τῶν πρὸ Αἰώνων Θεόν,
μεγαλομάτα, ἡ σιωπηλὴ Μητέρα
ἀκούει τοὺς ὕμνους καὶ τὴν ψαλμῳδία
τῆς Μεγάλης πρὸς Αὐτὴν Παράκλησης.

Λόγια σπουδαία, δοξαστικά, πανίσχυρα,
τῆς ἀσθενοῦς ἀνθρώπινης ἱκεσίας.

Ζωή Καρέλλη  

                                         Πηγές: myriobiblos.gr  & «Χριστιανικὸν Συμπόσιον», Ἔκδ. Ι.Δ. Κολλάρου & Σία Α.Ε.