Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δέσποινα Δαμιανίδου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δέσποινα Δαμιανίδου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Ἡ ἑνότητα - Δέσποινα Δαμιανίδου


Ἡ ἑνότητα 

Ἡ ἑνότητα εἶναι ἥλιος, 
εἶναι φωτιά, εἶναι φῶς· 
διάφανη ἡλιαχτίδα 
εἶναι ὁ κάθε ἀδελφός. 

Ἡ ἑνότητα εἶναι ποτάμι, 
εἶναι νερό ζωντανό· 
σέ κάθε μία σταγόνα 
τόν ἀδελφό μου θωρῶ. 

Ἡ ἑνότητα εἶναι εἰκόνα, 
εἶναι ψηφιδωτό· 
σ' ὅλες μαζί τίς ψηφίδες 
τήν Ἐκκλησία θωρῶ. 

Δέσποινα Δαμιανίδου

Πηγή: Πνευματικές Ὠδές β', «Χριστιανική Ἐλπίς», σελ. 134-135.

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀγάπη - Δέσποινα Δαμιανίδου - Φοίβη Μυτιληναίου


Τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀγάπη 

Ἄν θά μιλοῦσα ἀνθρώπων κι ἀγγέλων τή λαλιά, 
κι ἄν τῆς σοφίας ἔπαιρνα τ' ἄπαρτα ὀχυρά, 
κι ἄν δύναμη ἀποκτοῦσα τά ὄρη νά κινῶ, 
κενός κι ἀχρεῖος δίχως ἀγάπη εἶμαι, θαρρῶ. 

Ὦ τοῦ Θεοῦ μου ἀγάπη, στόν ἥλιο σέ θωρῶ, 
στό ἄρωμα τῶν ρόδων, στό γέλιο τῶν παιδιῶν. 
Ὦ τοῦ Θεοῦ μου Ἀγάπη - τό αἷμα ἀπ' τό Σταυρό! - 
δίδαξε καί σέ μένα πῶς πρέπει ν' ἀγαπῶ. 

Ὤ! Ἀγάπη, Ἀγάπη, Ἀγάπη!
ποτάμι ἀπό αἷμα καί δάκρυ, 
τό νάμα ἀπ' τό Σταυρό. 
Ἀγάπη, Ἀγάπη, Ἀγάπη! 
στ' ἀνθρώπου τά χέρια διαμάντι, 
τό δῶρο τοῦ Θεοῦ γιά τούς θνητούς. 

Μακρόθυμη, χρηστή, ἡ ἀγάπη «οὐ ζηλοῖ», 
δέν ἔχει περηφάνεια καί δέν ἀσχημονεῖ. 
Δέν θέλει τά δικά της, δέν παροξύνεται, 
ποτέ κακό ἡ ἀγάπη δέν συλλογίζεται. 

Συγχαίρει στήν ἀλήθεια, στό ἄδικο πονεῖ, 
μέ τήν ἐλπίδα πάντα καί μέ τήν πίστη ζεῖ. 
Τοῦ ἀδελφοῦ σκεπάζει τά λάθη εὐγενικά
κι ὅλα τά ὑπομένει ἡ ἀγάπη μέ χαρά. 

Ὤ! Ἀγάπη... 

Δέσποινα Δαμιανίδου - Φοίβη Μυτιληναίου 

Πηγή: Πνευματικές Ὠδές β', «Χριστιανική Ἐλπίς», σελ. 117-118.

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Εἰρήνη - Δέσποινα Δαμιανίδου


Εἰρήνη 

Σέ καλέσαν ματόβρεχτα σύνορα, 
πολυβόλα μέ ἄδικες ριπές
καί αἰθέριες σημαῖες ἀδάκρυτες
σέ βουβές δακρυσμένες κορφές. 

Τ' ὀνομά σου, εἰρήνη, τό γράψανε
ὀρφανά περιστέρια λευκά
σέ ἀνάγλυφα χέρια πού ζήταγαν 
νά 'ρθεις πάλι στή γῆ μ' «ὡσαννά».

Ὦ εἰρήνη, καθώς ἀτενίζουμε
τά χέρια σου τά τρυπημένα, 
τῆς ἀγάπης τό μέτρο ζυγίζουμε 
καί ἀντλοῦμε ζωή ἀπό σένα.

Στοῦ Χριστοῦ τίς παλάμες σέ βρίσκουμε, 
πού ματώσαν ἀπ' ἀγάπη πολλή, 
πού θωπεύαν παιδιά κι εὐλογούσανε 
καί μοιράζανε φῶς καί ψωμί. 

Στοῦ σταυροῦ σου τά ξύλα νά σμίγανε
χέρια κίτρινα, μαῦρα, λευκά, 
καί μέ χρώματα νέα νά στήναμε
τό οὐράνιο σου τόξο ξανά.

 Ὦ εἰρήνη... 

Δέσποινα Δαμιανίδου

Πηγή: Πνευματικές Ὠδές β' , Χριστιανική Ἐλπίς, σελ. 141.

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Χριστιανοί - Δέσποινα Δαμιανίδου


Χριστιανοί  

«Χριστιανοί» τ' ὄνομά μας, 
τοῦ λαμπροῦ Ἥλιου γιοί,
στήν ὀδύνη τοῦ κόσμου
φέρνουμε μιάν αὐγή, 
μιά καινούρια ἡμέρα· 
κι ὅλοι μας ἀδελφοί
μέ τόν ἴδιο Πατέρα
σέ κοινή μιά ζωή.

Χριστιανοί! Χριστιανοί! Χριστιανοί!
Ἀθλητές πού ἔχουν στόχο τήν αἰώνια ζωή.
Χριστιανοί! Χριστιανοί! Χριστιανοί!
Χρυσελπίδα τῆς γῆς μας, τοῦ Θεοῦ συνεργοί.

«Χριστιανοί» τ' ὄνομά μας·
κι ἔχουμε ὅλοι ντυθεῖ 
τή λευκή τοῦ Χριστοῦ μας 
τή θεϊκή του στολή.
Μᾶς καλεῖ ὁ Θεός μας, 
ἄς μή λείψει κανείς·
νά γενοῦμε ζητάει
φῶς κι ἁλάτι τῆς γῆς.

Χριστιανοί! Χριστιανοί! Χριστιανοί!...

Δέσποινα Δαμιανίδου

Πηγή: Πνευματικές Ὠδές β' , Χριστιανική Ἐλπίς, σελ. 74.