Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός Στεφανόπουλος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός Στεφανόπουλος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Πνευματική ἀλφάβητος - π. Σεβαστιανός Στεφανόπουλος


Πνευματική ἀλφάβητος 

Ἀκακία 
Βλέμμα ἁπλοῦν 
Γνῶσις Θεοῦ 
Δύναμις Πίστεως 
Εἰλικρίνεια 
Ζωή ἔνθεος 
Ἡσυχία 
Θέλησις ἰσχυρά
Ἰδιοτέλειας ἐκρρίζωσις
Κοσμιότης 
Λιτότης 
Μακρυσμός 
Νῆψις ψυχῆς 
Ξένων ὑποδοχή
Οὐρανοῦ νοσταλγία 
Προσοχή 
Ρεμβασμοῦ ἀποφυγή
Σεμνότης 
Τρόπων καταγραφή 
Ὡραϊσμός καρδίας 
Ὑποταγή 
Φανέρωσις λογισμῶν 
Χριστοῦ μνεία 
Ψαλμωδία

Ἀρχιμανδρίτης Σεβαστιανός Στεφανόπουλος

Πηγή: Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου, «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Τεῦχος 33, σελ. 109.