Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχιμανδρίτης Εὐσέβιος Βίττης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχιμανδρίτης Εὐσέβιος Βίττης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ἱκεσία πρὸς τὸν Ἐσταυρωμένο - π. Εὐσέβιος Βίττης

 
π. Εὐσέβιος Βίττης
Ὤ Κύριε Ἰησοῦ μου, πρᾶε καί ταπεινέ τῇ καρδίᾳ, 
σέ παρακαλῶ καί σέ ἱκετεύω μέ ὅλη μου τήν καρδιά:
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐκτιμοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἀγαποῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἀναζητοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ τιμοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐπαινοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ προτιμοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ συμβουλεύονται, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐπιδοκιμάζουν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ φροντίζουν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ ταπεινώνουν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ περιφρονοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ ἀπορρίπτουν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ συκοφαντοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ λησμονοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ προσβάλλουν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ ὑποπτεύονται, ἐλευθερωσέ με.

Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Βίττης

Πηγή: Ἡ Δράσις μας, «Ὁ Μέγας Βασίλειος», Τεῦχος 480, σελ. 225.