Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Χριστός Ἀνέστη - Ἀνθή Λιβάνη


Χριστός Ἀνέστη 

Μετά τή δίνη τοῦ Σταυροῦ, τό φοβερό τό πάθος
νεκροί πέσαν οἱ φύλακες, ἄδειος εὑρέθη τάφος. 
Ἡ γῆ ἐκουνήθη ἀπ᾿ τό σεισμό, τά μνήματα ἀνοίξαν
καί τρομαγμένοι οἱ πυλωροί κάτω στόν Ἅδη ἐφρίξαν. 
«Ἄρατε πύλας»! Νικητής περνάει ὁ Χριστός μου, 
καμμιά μπροστά του δύναμη δέν θά σταθῆ τοῦ κόσμου!
Ἀνάσταση! Νόμος, σκιές μεριάσανε καί πᾶνε...
Χριστός Ἀνέστη! Βασιλιάς Αὐτός Αἰώνιος θἆναι!

Ἀνθή Λιβάνη

Πηγή: Ἀπάνθισμα καρδιᾶς, Ἀνθή Λιβάνη, «Ο.Χ.Α. Λυδία», σελ. 70.

Δεν υπάρχουν σχόλια: