Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Χριστοῦ ἀλήθεια


 Χριστοῦ ἀλήθεια 


 Φῶς οὐράνιο μέσα στήν ψυχή, 

δύναμη στά στήθια.
Λάμπει στή ζωή μας σάν αὐγή
τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀλήθεια!

Φάρος πού σκορπίζει τή χαρά
κι ὁδηγεῖ κι ἐμπνέει.
Ἄστραψε καί πήραμε φτερά
καί παιδιά καί νέοι!

Τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀλήθεια πάντα ἐμπρός
σ᾿ ὅλα μας τά χρόνια.
Λύτρωση, εὐλογία, θησαυρός, 
ἄφθαρτη κι αἰώνια!

Λεύτεροι πετᾶξτε σάν πουλιά 
καί σκορπίστε γύρω, 
ὅλοι τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ 
τό οὐράνιο μύρο!

Ἀνώνυμος ποιητής ἢ ποιήτρια 

Πηγή: Συλλογή Ὕμνων καὶ τραγουδιῶν, «Φῶς», σελ. 31.

Δεν υπάρχουν σχόλια: